Skip to main content

De functiefamilies van de niveaus B, C en D in een ministerieel besluit gegoten

Datum: 
4 december 2008

Artikel 70, § 2 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel (gewijzigd op 1 december bij koninklijk besluit van 19 november 2008 houdende vereenvoudiging van verscheidene reglementaire bepalingen) bepaalt dat de functiefamilies van de niveaus B, C en D vastgesteld worden door de minister van Ambtenarenzaken.

Hiervoor wordt gezorgd door het ministerieel besluit van 1 december 2008, dat integraal de lijst met functiefamilies overneemt die in bijlage VII stond van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel. Deze louter formele aanpassing heeft dus geen gevolgen voor de personeelsleden van de niveaus B, C en D.

Meer info

  • over de functiefamilies van niveau B
  • over de functiefamilies van niveau C
  • over de functiefamilies van niveau D
  • over het ministerieel besluit van 1 december 2008 tot vaststelling van de functiefamilies in de niveaus B, C en D.
     

Pagina laatst gewijzigd op 16 juli 2009.