Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

De functiefamilies van de niveaus B, C en D in een ministerieel besluit gegoten

Datum: 

Artikel 70, § 2 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel (gewijzigd op 1 december bij koninklijk besluit van 19 november 2008 houdende vereenvoudiging van verscheidene reglementaire bepalingen) bepaalt dat de functiefamilies van de niveaus B, C en D vastgesteld worden door de minister van Ambtenarenzaken.

Hiervoor wordt gezorgd door het ministerieel besluit van 1 december 2008, dat integraal de lijst met functiefamilies overneemt die in bijlage VII stond van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel. Deze louter formele aanpassing heeft dus geen gevolgen voor de personeelsleden van de niveaus B, C en D.

Meer info

  • over de functiefamilies van niveau B
  • over de functiefamilies van niveau C
  • over de functiefamilies van niveau D
  • over het ministerieel besluit van 1 december 2008 tot vaststelling van de functiefamilies in de niveaus B, C en D.
     

Pagina laatst gewijzigd op 16 juli 2009.