Skip to main content

Algemene beleidsnota Ambtenarenzaken 2009

Datum: 
3 december 2008

Op 24 november 2008 stelde de minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte haar algemene beleidsnota 2009 voor in de Kamercommissie.

Dit document ligt in het verlengde van de krachtlijnen opgestart in 2008 en vermeldt 12 prioritaire acties:

 • het verder integreren en optimaliseren van de klantentevredenheidsenquêtes en gebruikerscharters
 • het ontwikkelen van een concept voor de bestuursovereenkomsten en het opstarten van de eerste piloten
 • het anticiperen op de vergrijzing
 • het herzien van het mandaatsysteem
 • het implementeren van de module "Basisadministratie" van het e-HR-systeem
 • het verder uitbouwen van het diversiteits- en welzijnsbeleid
 • het uitrollen en verruimen van het Vitruvius-programma
 • de pilootfase loopbaanoriëntering
 • het integreren van de EVC-logica (eerder verworven competenties)
 • een constructief sociaal overleg en het afsluiten van een sectoraal akkoord 2009-2010
 • het optimaliseren van het wervings- en selectieproces
 • het ontwikkelen van een duurzaam federaal aankoopbeleid.


Meer info

 

Pagina laatst gewijzigd op 04 december 2008.