Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Het Nationaal Geografisch Instituut in de dagbladpers

Datum: 

In het kader van de activiteiten van COMMnet, het netwerk van federale communicatoren, vond op 23 oktober 2008 in de Résidence Palace een studiedag plaats met als thema "Naar een optimaal gebruik van de media".

Onze collega's van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) hebben er een communicatiecampagne in de dagbladpersgewonnen ter waarde van 150.000 euro (de Morgen, de Standaard en Het Laatste Nieuws van 2 december 2008).

Campagne van het NGI

Pagina laatst gewijzigd op 05 december 2008.