Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Jaarlijkse verloven volgens leeftijd

Datum: 

De Ministerraad van 14 november 2008 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden.

Het doel is het aantal dagen jaarlijkse vakantieverlof waarop de personeelsleden in de leeftijdscategorie van 55-60 jaar recht hebben te verhogen.

LeeftijdHuidige situatieOntwerp
jonger dan 4526 werkdagen26 werkdagen
45 - 4927 werkdagen27 werkdagen
50 - 5428 werkdagen28 werkdagen
55 - 5928 werkdagen29 werkdagen
6029 werkdagen30 werkdagen
6130 werkdagen30 werkdagen
6231 werkdagen31 werkdagen
6332 werkdagen32 werkdagen
6433 werkdagen33 werkdagen
6533 werkdagen33 werkdagen

 

Het bijkomendejaarlijkse vakantieverlof (aantal dagen hoger dan 29 werkdagen) vanaf 60 jaar wordt niet verminderd omwille van onvolledige prestaties of afwezigheden zoals bijvoorbeeld het halftijdse vervroegde pensioen of de disponibiliteit wegens ziekte.

Voor een personeelslid van 64 jaar dat een volledig jaar halftijds werkt, betekent dit dat het gewone jaarlijkse vakantieverlof van 29 werkdagen verminderd wordt tot 15 werkdagen (afronding naar boven), in toepassing van artikel 12, § 1 van het verlofbesluit. Bovenop dit gewone jaarlijkse vakantieverlof komt nog het bijkomend jaarlijks vakantieverlof van 4 werkdagen, dat niet verminderd wordt. In totaal heeft dit personeelslid dus recht op 19 werkdagen jaarlijks vakantieverlof.

Deze maatregel is een nieuwe concretisering van het sectoraal akkoord (fiche 12), dat afgelopen juli ondertekend werd door de representatieve vakorganisaties en minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte en dat kadert binnen het levensfasebewust personeelsbeleid van de federale overheid.

Het ontwerp moet nog onderhandeld worden in het Comité B, voorgelegd worden aan het advies van de Raad van State, ondertekend worden door de Koning en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad alvorens het in werking kan treden. Het treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2008.

Pagina laatst gewijzigd op 13 februari 2009.