Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

ION en OISZ: beroep in tuchtzaken

Datum: 

De Ministerraad van 7 november keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot oprichting van twee raden van beroep in tuchtzaken: één voor de 15 openbare instellingen van sociale zekerheid en één voor de instellingen van openbaar nut (wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut).

Momenteel worden de beroepen van personeelsleden in tuchtzaken behandeld binnen raden die de ION of de OISZ die onder een zelfde minister vallen groeperen. Dit zorgt voor problemen telkens de voogdij over een ION of een OISZ overgaat van de ene minister op een andere.

Voor het beroep van de leidinggevende ambtenaren wordt de specifieke raad van beroep behouden.

Volgende stappen voor inwerkingtreding:

  • onderhandeling in Comité B
  • advies van de Raad van State
  • ondertekening door de Koning
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 16 juli 2009.