Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Aanwervingsselecties: geen vrijstelling meer voor contractuelen

Datum: 

/nl/regelgeving/20051006_kb_aanwervingsselectie_stage.jsp

Het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage (Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2005) heeft een vrijstelling van de uitsluitingsproef van de Selor-aanwervingsselecties ingesteld voor de contractuelen van de federale overheidsdiensten die minstens 3 jaar in dienst zijn op de uiterste inschrijvingsdatum (artikel 6).

Deze vrijstelling had betrekking op de voorafgaandelijke uitsluitingsproef (het toegangsticket voor de eigenlijke selectie) van de aanwervingsselecties op het niveau waarop de contractueel aangeworven was (bv. aanwerving van niveau B voor een contractueel van niveau B).

Deze bepaling is recent geannuleerd door een arrest van de Raad van State van 24 oktober 2008 ( arrest-Stiennier nr. 187.345 (PDF, 276.5 KB), momenteel enkel in het Frans) omdat de contractuelen in kwestie niet over dezelfde toegangsvoorwaarden voor tewerkstelling bij de overheid beschikten als andere categorieën van kandidaten en dat dit verschil qua behandeling een discriminatie is.

Deze annulering van artikel 6 heeft een onmiddellijke uitwerking en raakt tevens de selectieprocedures die momenteel lopen bij Selor. De betrokken contractuelen die een attest hebben ingediend om de vrijstelling te verkrijgen voor een aanwervingsprocedure zullen een schrijven van Selor ontvangen dat hen meedeelt dat deze mogelijkheid geen juridische basis meer heeft en dat ze uitgenodigd zullen worden deel te nemen aan de voorafgaandelijke uitsluitingsproef. Deze annulering zet de resultaten van de afgesloten selectieprocedures waarvan de beroepstermijn verstreken is uiteraard niet op losse schroeven.

Uittreksels uit het voornoemde arrest zullen binnenkort gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Meer info

In het koninklijk besluit van 6 oktober 2005

 

Pagina laatst gewijzigd op 12 november 2008.