Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

De sociale zekerheid ontrafeld voor jongeren

Datum: 

De FOD Sociale Zekerheid stelt de 2de editie voor van haar brochure: “Jongeren en Sociale Zekerheid: 20 vragenen antwoorden”, bovendien gaat de nieuwe versie van de bijhorende website online: www.mijnsz.be.

De website en brochure maken deel uit van een informatiecampagne die de sociale zekerheid concreter, interessanter en duidelijker wil maken voor jongeren van 18 tot 25 jaar. Dit project werd gerealiseerd in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) en kan rekenen op de steun van Minister van Sociale Zaken.

Het is bovendien de bedoeling om jongeren bewust te maken van het belang van het in stand houden van het socialezekerheidssysteem. Dit systeem is gebaseerd op solidariteit tussen werkenden en werklozen, jongeren en ouderen, mensen met een inkomen en mensen zonder, enz. en beschermt iedere burger een leven lang.

De website en brochure geven begrijpbare antwoorden op 20 vragen die jongeren zich stellen wanneer ze het beroepsleven instappen. De tweede versie van de website die werd gelanceerd in 2006 en de eerste permanente federale site was voor jongeren, zal interactiemogelijkheden bieden: de surfers kunnen reageren op nieuwsberichten of over actuele thema’s discussiëren op het forum.

Je kan de brochures bestellen bij:

Nele Heerwegh

Attaché externe communicatie

FOD Sociale Zekerheid

Tel: 02/528.60.54

nele.heerwegh@minsoc.fed.be

Eurostation II

Victor Hortaplein 40/bus 20

1060 Brussel

Meer info

Op www.mijnsz.be

Pagina laatst gewijzigd op 05 november 2008.