Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Top Skills: vrouwen aan de top

Datum: 

Top Skills


Bij de federale overheid is slechts 1 op 6 managers een vrouw (15%).
Ondanks het feit dat vrouwen de laatste jaren meer en meer interesse tonen in een job als overheidsmanager, is slechts 1 op de 4weerhouden kandidaten een vrouw.

Een van de redenen waarom vrouwen ondervertegenwoordigd zijn, is dat ze twijfelen aan hun competenties. Vrouwen durven niet solliciteren omdat ze denken dat ze niet efficiënt genoeg zijn. Ze onderschatten zelfs vaak hun competentieniveau.

Daarom zet Selor het project Top Skills op poten. Het project is gebaseerd op studies die aantonen dat een competentiebilan een positieve impact heeft op het gevoel van self efficiency,  het zelfbeeld en de zelfkennis.

In het kader van het project screent Selor vrouwelijke professionals op 5 managementcompetenties:

  • flexibel en vernieuwend denken
  • visie en integrerend vermogen
  • verantwoordelijkheidszin en initiatief nemen
  • overtuigen en onderhandelen
  • samenwerken en uitbouwen van netwerken

Die competenties worden gemeten tijdens een simulatie van een managementselectie. In een interview legt de kandidate de case voor die ze voor het interview kon voorbereiden. Het interview is vergelijkbaar met het gangbare interview bij de managementselecties, alleen worden hier maar 5 competenties gemeten in plaats van 12 en telt de selectiecommissie minder leden. Na afloop krijgt de kandidate de nodige feedback over haar sterke punten en haar ontwikkelpunten.

Wil je eens proeven van een managementselectie en beantwoord je bovendien aan deze criteria:

  • ik ben een vrouw
  • ik ben 30 jaar of ouder
  • ik heb een universitair diploma (licentiaat/master, of ik oefen na een bevorderingsprocedure een functie uit van niveau A binnen de federale overheid)
  • ik heb al enkele jaren professionele ervaring (6 jaar als manager of 10 jaar in een bepaald domein)

surf dan snel naar http://www.selor.be/topskills.aspx.

Pagina laatst gewijzigd op 16 juli 2009.