Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Salto Deutsch

Datum: 

Salto, de voorbereidingsmodule voor de taaltesten van Selor, bestaat sinds kort ook in het Duits.

Voortaan kunnen ook Duitstaligen hun kennis van het Frans en/of het Nederlands testen en opfrissen met de Duitstalige versie van de voorbereidingsmodule Salto.

De oefenomgeving lijkt op de testomgeving. Zo kan men zich vertrouwd maken met de manier waarop Selor de taaltesten afneemt.

Meer info

Over de module Salto Deutsch

Pagina laatst gewijzigd op 03 oktober 2008.