Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Voorzitter: aanwijzing Gert De Smet

Datum: 

Geert De Smet wordt met ingang van 1 oktober 2008 aangewezen als voorzitter ad interim van de FOD Budget en Beheerscontrole tot de terugkeer van de werkelijke voorzitter, afwezig door gezondheidsredenen.

Pagina laatst gewijzigd op 03 oktober 2008.