Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

RKW: activiteitenverslag 2007

Datum: 

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) stelt zijn activiteitenverslag 2007 “Want grootse dingen beginnen klein” voor.

In dit verslag vind je de kernactiviteiten van het afgelopen jaar en informatie over de geboekte resultaten en over het gevoerde beleid.

Meer info

Over het activiteitenverslag 2007 van de RKW

Pagina laatst gewijzigd op 03 oktober 2008.