Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

FOD P&O: nieuw organogram

Datum: 

De FOD Personeel en Organisatie wijzigt zijn structuur.  Het doel is af te stappen van de huidige structuur met de pijler Personeel en de pijler Organisatie en de aandacht te richten op meer doeltreffende bevoegdheidsgroeperingen.

Het nieuwe organogram omvat 5 directoraten-generaal:

  • OPO: DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling, samengesteld uit de huidige directies Organisatieontwikkeling en Personeelsontwikkeling, met uitzondering van Planning en Selectie en de cel Belonings- en Loopbaanbeleid
  • HRL: DG Human Resources en Loopbaan, samengesteld uit de huidige directies Planning en Selectie, Arbeidsvoorwaarden en Beloningsmanagement, Sociaal Overleg en de cel Belonings- en Loopbaanbeleid
  • COM-KM: DG Interne Communicatie en Kennismanagement, samengesteld uit het huidige DG Interne Communicatie en de directie Kennismanagement
  • eHR: DG samengesteld uit de huidige cel Automatisering P&O
  • OFO

Blijven ongewijzigd:

  • 4 stafdiensten (P&O, ICT, B&B en Logistiek) en 3 diensten Aankopen/Overheidsopdrachten. 
  • Selor en FED+ (de 2 staatsdiensten met afzonderlijk beheer)

 Organigram van de FOD P&O

 

Selor zal binnenkort de openstelling van 2 managementfuncties aankondigen:

  • een directeur-generaal voor het directoraat-generaal OPO 
  • een directeur voor het OFO

De vacature voor een directeur-generaal HRL zal later aangekondigd worden naargelang van de beschikbaarheid van Selor.

 

 

Pagina laatst gewijzigd op 26 september 2008.