Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Indexering: weddeverhoging

Datum: 

In augustus 2008 werd de spilindex overschreden.  De sociale uitkeringen verhogen op 1 september, de wedden op 1 oktober.  De nieuwe verhogingscoëfficiënt bedraagt 1,4859. 

Lees meer over bedragen indexeren

Pagina laatst gewijzigd op 16 juli 2009.