Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Regedoc wordt e-Premier!

Datum: 

Regedoc wordt op 29 september vervangen door e-Premier.

Je krijgt toegang op deze nieuwe toepassing via:

Als gevolg hiervan zal je oude digipass vanaf maandag 29 september niet meer bruikbaar zijn. Gelieve hem terug te bezorgen aan je  federale IT-coördinator (PDF, 25.27 KB) of bij Mevr. M. Luyten, Kanselarij van de Eerste Minister, Wetstraat 16, 1000 Brussel.

Bij problemen, bel naar 02/501.05.55

Meer info

Over e-Premier

Pagina laatst gewijzigd op 26 september 2008.