Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Kilometervergoeding: verhoging

Datum: 

De Ministerraad van 5 september 2008 keurde een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de berekeningswijze van de kilometervergoeding goed.  De nieuwe berekeningswijze houdt rekening met het feit dat de stijgingen van de benzine- en dieselprijzen groter zijn dan die van de consumptieprijzen.   

In de toekomst zal 20% van de evolutie van de kilometervergoeding afhangen van de evolutie van het gemiddelde van de benzine- (95 oct) en dieselprijs meegedeeld door de FOD Economie. 80% zal afhangen van de evolutie van de consumptieprijzen, zoals momenteel het geval is. 

De aanpassing gebeurt jaarlijks op 1 juli. De eerste uitvoering hiervan vindt plaats met terugwerkende kracht op 1 juli 2008.

Concreet bedraagt de kilometervergoeding op 1 juli 2008 0,3169 euro in plaats van de 0,3093 euro voorzien in omzendbrief nr. 583 van 16 juni 2008.

Deze maatregel is reeds een uitvoering van één van de punten (fiche 13) van het sectoraal akkoord 2007-2008, dat op 9 juli 2008 ondertekend werd door de minister van Ambtenarenzaken en de representatieve vakbondsorganisaties. 

Over de ontwerptekst moet nog onderhandeld worden in comité B. De tekst moet dan nog voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State, ondertekend worden door de Koning en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad voor hij met terugwerkende kracht op 1 juli 2008 in werking treedt. 

Meer info over het sectoraal akkoord

Pagina laatst gewijzigd op 16 juli 2009.