Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Eindejaarstoelage: verhoging

Datum: 

De Ministerraad van 5 september 2008 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot verhoging van het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage

Het geïndexeerde forfaitair gedeelte 2008 wordt verhoogd met een bedrag van 333 euro, wat neerkomt op een totaal van 650 euro in december 2008. 

Vanaf 2009 wordt de verhoging opgenomen in het forfaitair bedrag en wordt ze dus op haar beurt geïndexeerd. 

Deze maatregel is reeds de concretisering van één van de punten (fiche 1) van het sectoraal akkoord 2007-2008, dat op 9 juli 2008 ondertekend werd door de minister van Ambtenarenzaken en de representatieve vakbondsorganisaties.

Over dit ontwerp van koninklijk besluit moet nog onderhandeld worden in het comité B, het moet nog voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State, ondertekend worden door de Koning en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad voor het in werking treedt.

Pagina laatst gewijzigd op 16 juli 2009.