Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Overplaatsing van militairen: vereenvoudiging

Datum: 

Om de overplaatsing van militairen te vereenvoudigen heeft de Ministerraad van 25 juli 2008 de wijzigingen goedgekeurd van bepaalde bepalingen van:

 • het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel (artikel 66, tweede lid)
 • het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van Rijksambtenaar door overplaatsing, (artikelen 2 en 15).

Deze veranderingen hebben betrekking op 3 elementen:

 1. de verandering van graad
  Om een verandering van graad te verkrijgen moet de ambtenaar niet langer ten minste zes maanden graadanciënniteit hebben.
 2. het akkoord van de minister van Ambtenarenzaken
  Het akkoord van de minister van Ambtenarenzaken zal niet langer vereist zijn voor de organisatie, door Selor, van een vergelijkende selectie voor overplaatsing.
 3. de berekening van de dienstanciënniteit van de militairen
  Het geheel van de periodes van werkelijke dienst in de hoedanigheid van militair zal in aanmerking komen voor de berekening van de dienstanciënniteit. Momenteel bepaalt artikel 15 van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 enkel de diensten die in aanmerking komen voor de berekening van de niveau-, graad- en klasseanciënniteit.

Over het ontwerp van koninklijk besluit moet nog met de vakorganisaties in comité B worden onderhandeld. Dan moet het voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd, door de Koning worden ondertekend en in het Belgisch Staatsblad verschijnen vóór het in werking kan treden.

Meer info:

Pagina laatst gewijzigd op 31 juli 2008.