Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Hospitalisatieverzekering: verlenging

Datum: 

De Ministerraad van 25 juli 2008 heeft het opstarten goedgekeurd van een onderhandelingsprocedure met FORTIS Insurance Belgium over een contract voor collectieve verzekering inzake hospitalisatie- en gezondheidszorgen voor de personeelsleden van een aantal federale diensten en hun gezinsleden.

Deze procedure maakt deel uit van het contract dat bestaat sedert 1 januari 2006 en dat voorzag in deze mogelijkheid tot verlenging.

Het doel is om na 31 december 2008 een verzekeringsdekking te behouden voor wie dit wenst aan voorwaarden die vergelijkbaar zijn met de voorwaarden die sinds 2006 van kracht zijn. Het lopende contract heeft het mogelijk gemaakt de premies onder controle te houden. Momenteel zijn meer dan 81.000 personen aangesloten.

Meer info:

Over de hospitalisatieverzekering

Pagina laatst gewijzigd op 30 juli 2008.