Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Voorzitter: mandaat Alain Bourlet hernieuwd

Datum: 

De Ministerraad van 22 juli 2008 heeft de hernieuwing goedgekeurd van het mandaat van Alain Bourlet, voorzitter van de FOD Justitie, voor een nieuwe periode van 6 jaar die ingaat op 14 juli 2008. Het aanstellingsbesluit moet nog door de Koning worden ondertekend.

Om de evaluatieprocedure te kunnen afronden was zijn mandaat reeds voor een periode van 3 maanden verlengd.

Pagina laatst gewijzigd op 25 juli 2008.