Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Mandaathouders: evaluatoren

Datum: 

De Ministerraad van 22 juli 2008 heeft akte genomen van de lijst van de ministers en staatssecretarissen die in 2008 de mandaathouders evalueren die onder hun gezag staan.

Die lijst wordt elk jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de Ministerraad.

Meer info:

Pagina laatst gewijzigd op 25 juli 2008.