Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

e-Notification: Ten dienste van de overheidsaankopers en de ondernemingen

Datum: 

De cel e-Procurement van de FOD P&O heeft deze week een nieuwe versie gelanceerd van de informaticatoepassing die het de federale aankopers mogelijk maakt hun aankondigingen van opdracht te publiceren.

Deze toepassing, die in het overheidsopdrachtenjargon de naam e-Notification meekreeg, is een elektronisch platform dat het:

  • de aankopers mogelijk maakt hun aankondigingen van opdracht op te stellen, ze elektronisch te verzenden naar de officiële instanties die instaan voor de publicatie ervan (op Belgisch of Europees niveau) en alle documenten m.b.t. deze opdrachten online te zetten, ter beschikking van de ondernemingen;
  • de ondernemingen mogelijk maakt de aankondigingen die hen interesseren te raadplegen op basis van een selectie gebaseerd op profielen die zij bepaald hebben.

Dankzij een vragen-en-antwoorden-forum is het platform ook zeer gebruiksvriendelijk voor beide partijen.

Meer info

Op e-notification

Per e-mail

Pagina laatst gewijzigd op 25 juni 2008.