Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

OFO: projecten op maat

Datum: 

Het OFO start vanaf dit najaar opnieuw met projecten op maat. Het realiseren van projecten op maat laat het OFO toe aan te sluiten bij de noden van de betrokken organisaties en voor hen een aangepast leertraject op te zetten. Er kunnen vanaf 1 oktober 2008 op drie data projecten worden ingediend, namelijk op 1 oktober, 1 januari en 1 juni, via de opleidingsverantwoordelijke.

Voor meer info kunt u contact opnemen met de opleidingsverantwoordelijke bij uw organisatie of met :

Mevr. Marieke Carijn

Projectcoƶrdinator van Projecten op maat bij het OFO

Bischoffsheimlaan 15

1000 Brussel

E-mail: pom@ofoifa.fgov.be

Tel. 02/229 73 44

Er verschijnt binnenkort eveneens een brochure, die in de loop van de maand juli aan de opleidingsverantwoordelijken bezorgd zal worden.

Pagina laatst gewijzigd op 19 juni 2008.