Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

CGVS : Nieuwe website

Datum: 

De nieuwe website van het CGVS biedt informatie over de asielprocedure.

Via het themamenu van de site krijgt u toegang tot informatie over de organisatie, de etapes van de asielprocedure en uitleg over de termen in verband met asiel en migratie. Statistieken en bepaalde formulieren kunnen eveneens worden geraadpleegd via dit menu.

Via een tweede menu per doelgroep kunnen verschillende groepen van personen, zoals asielzoekers, erkende vluchtelingen, personen die subsidiaire bescherming genieten en staatlozen, rechtstreeks toegang krijgen tot informatie die betrekking heeft op hen.

Er is eveneens voorzien in een gedeelte voor journalisten en personen die willen solliciteren of een vraag willen stellen.

Meer info

Over de CGVS website

Pagina laatst gewijzigd op 19 juni 2008.