Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

SEPA: Europese overschrijving

Datum: 

Sinds januari 2008 kan je in heel Europa betalingen verrichten dankzij het nieuwe Europese overschrijvingsformulier.

Op dit moment bestaat dit formulier nog naast het Belgische formulier, dat eind 2010 volledig zal verdwijnen.

Een kort overzicht van de veranderingen:

  • de kleur van het formulier: rood in plaats van oranje
  • de verdwijning van het klantenluik
  • de vervanging van de memodatum door de gewenste uitvoeringsdatum
  • het gebruik van de IBAN- en BIC-codes
  • de verplichting om de naam van de begunstigde te vermelden
  • de verdwijning van de datum van ondertekening
  • de vermelding van de gegevens van de begunstigde onder die van de opdrachtgever.

De administraties brengen de burgers stapsgewijs op de hoogte van deze wijzigingen. Dit is met name reeds het geval naar aanleiding van de recente verzending van de belastingaangiftes.

Momenteel worden ook andere aanpassingen voorbereid: één enkele bankkaart en eenvoudigere domiciliëringen.

Meer info:

Op SEPA

Pagina laatst gewijzigd op 12 juni 2008.