Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

PData: statistieken online

Datum: 

Pdata is een toepassing die het personeelsbestand van de federale overheid in de ruime zin inventariseert (FOD's, POD's, OISZ, ION, wetenschappelijke instellingen).

Het systeem maakt het mogelijk thematische opzoekingen te verrichten en gegevens met elkaar te kruisen, bijvoorbeeld de onderverdeling van de Belgen en de niet-Belgen per niveau en per geslacht, de afwezigheden per leeftijdscategorie en geslacht.

Het is vrij te raadplegen als beheers- en anticipatie-instrument voor de human resources van de federale overheid.

Meer info

Op Pdata

Op statistieken

Per e-mail

 

Pagina laatst gewijzigd op 12 juni 2008.