Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

PData: statistieken online

Datum: 

Pdata is een toepassing die het personeelsbestand van de federale overheid in de ruime zin inventariseert (FOD's, POD's, OISZ, ION, wetenschappelijke instellingen).

Het systeem maakt het mogelijk thematische opzoekingen te verrichten en gegevens met elkaar te kruisen, bijvoorbeeld de onderverdeling van de Belgen en de niet-Belgen per niveau en per geslacht, de afwezigheden per leeftijdscategorie en geslacht.

Het is vrij te raadplegen als beheers- en anticipatie-instrument voor de human resources van de federale overheid.

Meer info

Op Pdata

Op statistieken

Per e-mail

 

Pagina laatst gewijzigd op 12 juni 2008.