Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Mandaten van Frank Van Massenhove en Dirk Cuypers hernieuwd

Datum: 

De Ministerraad van 6 juni heeft de hernieuwing van de mandaten van Frank Van Massenhove (FOD Sociale Zekerheid) en Dirk Cuypers (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) als voorzitters van de directiecomit├ęs goedgekeurd voor een periode van zes jaar.

Pagina laatst gewijzigd op 09 juni 2008.