Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Mandaatfuncties in de federale wetenschappelijke instellingen

Datum: 

Een coherent humanresourcesmanagement

Drie koninklijke besluiten die respectievelijk betrekking hebben op het statuut van de wetenschappelijke instellingen, het statuut van het wetenschappelijk personeel en het geldelijk statuut van het wetenschappelijk personeel werden onlangs in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Met de publicatie van het koninklijk besluit van 13 april 2008 (Belgisch Staatsblad van 8 mei 2008) is een nieuwe stap gezet in de hervorming van de wetenschappelijke instellingen. Het besluit hergroepeert in één tekst de bepalingen betreffende alle mandaatfuncties en heft het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de wetenschappelijke instellingen van de Staat en houdende diverse wijzigingen in de personeelsstatuten van de wetenschappelijke instellingen van de Staat op.

De belangrijkste wijzigingen:

  • Er bestaat nu 1 type managementfunctie: de functie van algemeen directeur. Het statuut van de houder van deze managementfunctie wordt geregeld conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de FOD’s en POD’s met uitzondering van de afwijkende bepalingen in het KB van 13 april 2008.
  • Er bestaat verder 1 type staffunctie: de functie van directeur van de ondersteunende dienst. Het statuut van de houder van deze staffunctie wordt geregeld conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de FOD’s en POD’s met uitzondering van de afwijkende bepalingen in voormeld koninklijk besluit van 13 april 2008.

Voor deze managementfuncties en staffuncties is het koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde van toepassing.

  • Naast het mandaat voor een management- of staffunctie bestaat er nu ook een mandaat voor de houders van een leidinggevende functie: de functie van operationeel directeur. Het gaat om functies belast met het wetenschappelijk beheer van de instelling waarop de bepalingen van het wetenschappelijk personeel van toepassing zijn, met uitzondering van de afwijkingen voorzien in het koninklijk besluit van 13 april 2008.

Pagina laatst gewijzigd op 25 mei 2008.