Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Hospitalisatieverzekering

Datum: 

Levenslange verzekering

De wet van 20 juli 2007 (Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2007) wijzigt het wettelijk kader van de ziekteverzekeringen.

Deze wet voorziet met name dat al wie verzekerd is via een collectieve verzekering gezondheidszorgen recht heeft op een individuele voortzetting zonder nieuwe medische formaliteiten. Iemand die aangesloten was bij een hospitalisatieverzekering via zijn werkgever, kan dan ook levenslang verzekerd blijven.

De verzekerde heeft recht op een gelijkaardige dekking, die niet noodzakelijk identiek is maar wel vergelijkbaar. Op vraag van de verzekerde zal de verzekeraar een voorstel tot verlenging doen, waarbij hij rekening houdt met de leeftijd van de verzekerde op het ogenblik van de individuele verlenging. Dit recht geldt eveneens voor de familieleden van de aangesloten werknemer (nevenverzekerden).

De wet brengt ook een aantal verplichtingen met zich mee voor de werkgever die een collectieve ziekteverzekering heeft afgesloten ten voordele van zijn personeelsleden en hun gezinsleden. Zo verplicht de wet de werkgever om zijn werknemers te informeren:

  • indien ze het voordeel van de verzekering verliezen door bijvoorbeeld uit dienst te treden
  • indien hij beslist om de verzekering stop te zetten, zonder dat een andere verzekeraar de waarborgen overneemt.

Deze verplichtingen gelden dus ook voor de hospitalisatieverzekering bij FORTIS voor de personeelsleden van de federale overheidsdiensten en hun familie.

Het is dus belangrijk dat de diensten de nodige maatregelen treffen om deze informatieverplichting tijdig en correct uit te voeren.

Pagina laatst gewijzigd op 25 mei 2008.