Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Federale eHR-oplossing

Datum: 

Op kruissnelheid... na de eerste mijlpaal

Een belangrijke mijlpaal van het e-HR project werd bereikt: de studie voor de invoering van de eerste module (basisadministratie) werd gevalideerd.

Dit betekent dat de analysefase, waarin de aandacht uitging enerzijds naar de manier waarop de brede waaier aan personeelsprocessen en statuten in het Peoplesoftsysteem ge√Įntegreerd zullen worden, en anderzijds naar de beveiligingsproblematiek en naar de rapportering, is afgesloten. Via tientallen workshops en op basis van 1 240 opmerkingen vanuit de FOD's werd een consensus bereikt.

Het eHR-project bereikt nu een kantelmoment. Het zwaartepunt verschuift van de theorie naar de praktijk, namelijk de invoering binnen de FOD's. Vanaf nu tot bij de go-live van de module basisadministratie in het eerste kwartaal van 2009 houden de FOD's een strakke timing aan. De 4 horizontale FOD's bijten hierbij, als proefkonijnen, de spits af.

De eerstvolgende werkzaamheden die nu van start gaan zijn:

  • het verzamelen van informatie uit de FOD's die we o.m. zullen gebruiken om het systeem te beveiligen
  • het analyseren binnen de verschillende P&O stafdiensten van wat nodig is voor opleiding, kennisoverdracht en interne organisatie om de nieuwe e-HR oplossing met succes ingang te doen vinden
  • het voorbereiden van de conversie binnen de FOD's en POD's en het ontwikkelen van de interfaces met Selor, CDVU en Dimona
  • het nagaan van de manier waarop de centrale cel Automatisering P&O de FOD's en POD's, na de ingebruikname van het Peoplesoft systeem, zal ondersteunen.

En achter de schermen werkt de cel Automatisering P&O verder aan tal van andere activiteiten, zoals het installeren van de technische infrastructuur.

Pagina laatst gewijzigd op 25 mei 2008.