Skip to main content

PUMP 2008-2009: we zijn vertrokken

Datum: 

50 federale ambtenaren zijn begonnen met de opleiding public management van het Instituut voor de Overheid (KU Leuven) en de Solvay Business School (ULB).

Dit zijn de uitverkorenen:

 • FOD Financiën: Laurence DALAIDENNE, Emmanuel DE BOCK, Luc JOOSTEN, Vincent PECHON, David VERZWYMELEN, Marleen DHONDT, Filip GOETEYN, Hilde MEIRESONNE, Rudy STERCKX, Stefan VERSTRAETEN
 • FOD Binnenlandse Zaken: Arlin BAGDAT, Philippe MOREAU, Isabelle THOMAS
 • FOD Justitie: Françoise BOUCHER, Jean-Philippe KOOPMANSCH, Laurence NIBELLE, Hilde GUFFENS, Filip HEYNDRICKX, An RAES, Beatrijs SCHMIDTS, Kristel VERSTRAETE
 • FOD Buitenlandse Zaken: Régine DEBRABANDERE, Lina NEEB
 • FOD Werkgelegenheid: Xavier LEBICHOT, Geneviève MEUNIER, Bart POLLENTIER
 • FOD Volksgezondheid: Sandrine EVERAERT, Michael KALAI, Vincent MAHIEU
 • FOD Economie: François LORENT, Silvie VAN GOETHEM
 • FOD Sociale Zekerheid: Sarah SCAILLET, Dries GELLYNCK
 • POD Maatschappelijke Integratie: Geert THORREZ
 • FOD Personeel en Organisatie: Caroline BONAMI
 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister: Isabelle HOBERG
 • POD Wetenschapsbeleid: Anne-Marie FIERENS, Jacques NIJSKENS
 • Regie der Gebouwen: Jacques GODEFROID, Denis Na Kayika NANGA
 • FEDASIL: Vinciane MASURELLE
 • Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten : Anne LENAERS, Kristof BONNARENS
 • Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen: Elke VINCKE
 • RSZ: Koen DE COURT
 • RIZIV: Hans NAGELS
 • BIPT: Joost CALLAERT
 • Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: Marijke WEEWAUTERS
 • Raad van State: Veerle VERTONGEN
 • Koninklijk Belgisch instituut voor natuurwetenschappen: Anouk SCHOETERS.

Pagina laatst gewijzigd op 02 mei 2008.