Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

PUMP 2008-2009: we zijn vertrokken

Datum: 

50 federale ambtenaren zijn begonnen met de opleiding public management van het Instituut voor de Overheid (KU Leuven) en de Solvay Business School (ULB).

Dit zijn de uitverkorenen:

 • FOD Financiën: Laurence DALAIDENNE, Emmanuel DE BOCK, Luc JOOSTEN, Vincent PECHON, David VERZWYMELEN, Marleen DHONDT, Filip GOETEYN, Hilde MEIRESONNE, Rudy STERCKX, Stefan VERSTRAETEN
 • FOD Binnenlandse Zaken: Arlin BAGDAT, Philippe MOREAU, Isabelle THOMAS
 • FOD Justitie: Françoise BOUCHER, Jean-Philippe KOOPMANSCH, Laurence NIBELLE, Hilde GUFFENS, Filip HEYNDRICKX, An RAES, Beatrijs SCHMIDTS, Kristel VERSTRAETE
 • FOD Buitenlandse Zaken: Régine DEBRABANDERE, Lina NEEB
 • FOD Werkgelegenheid: Xavier LEBICHOT, Geneviève MEUNIER, Bart POLLENTIER
 • FOD Volksgezondheid: Sandrine EVERAERT, Michael KALAI, Vincent MAHIEU
 • FOD Economie: François LORENT, Silvie VAN GOETHEM
 • FOD Sociale Zekerheid: Sarah SCAILLET, Dries GELLYNCK
 • POD Maatschappelijke Integratie: Geert THORREZ
 • FOD Personeel en Organisatie: Caroline BONAMI
 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister: Isabelle HOBERG
 • POD Wetenschapsbeleid: Anne-Marie FIERENS, Jacques NIJSKENS
 • Regie der Gebouwen: Jacques GODEFROID, Denis Na Kayika NANGA
 • FEDASIL: Vinciane MASURELLE
 • Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten : Anne LENAERS, Kristof BONNARENS
 • Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen: Elke VINCKE
 • RSZ: Koen DE COURT
 • RIZIV: Hans NAGELS
 • BIPT: Joost CALLAERT
 • Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: Marijke WEEWAUTERS
 • Raad van State: Veerle VERTONGEN
 • Koninklijk Belgisch instituut voor natuurwetenschappen: Anouk SCHOETERS.

Pagina laatst gewijzigd op 02 mei 2008.