Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Datum: 

De Ministerraad van 11 april 2008 heeft de definitieve bevoegdheden van de ministers van de regering-Leterme goedgekeurd.

Minister Vervotte neemt verschillende bevoegdheden op zich:

 • de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie
 • de overheidsbedrijven: Belgacom, NMBS Holding, Infrabel, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, De Post, Nationale Loterij (via een protocol met de minister van Financiën).

Ze heeft haar algemene beleidsnota op 23 april voorgesteld aan de Commissie voor Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van de Kamer.

De tekst met als titel "Samen op weg naar kwaliteitsvolle en kwaliteitsgerichte overheidsdiensten" vermeldt 4 strategische krachtlijnen:

 • klantgerichte overheidsdiensten
 • verantwoordelijke, efficiënte en resultaatgerichte overheidsdiensten
 • een aantrekkelijke, dynamische en innoverende werkgever
 • een geïntegreerde overheid

en kondigt verschillende kortetermijnacties aan:

 • het ontwikkelen van een geïntegreerd klachtenmanagement
 • het organiseren van een goed werkend sociaal overleg en het onderhandelen van een afsprakenkader voor de continuïteit van de dienstverlening
 • het herwerken van het mandaatsysteem
 • het reglementeren van de functionele tweetaligheid van leidinggevenden en het promoten van de tweetaligheid van de medewerkers via het opleidingsaanbod en aantrekkelijke premies
 • het opstarten van een proefproject rond een specifiek leerprogramma voor het middenkader
 • een 10-tal maatregelen om het statuut te vereenvoudigen, te actualiseren en af te stemmen op een modern personeelsbeleid (ontwerp van koninklijk besluit)
 • het uittekenen en implementeren van een structuur voor de FOD P&O die toelaat om maximaal in te spelen op de strategische opportuniteiten in de veranderende omgeving
 • het creëren van een unieke bron voor beleidsinformatie op het gebied van ambtenarenzaken.

Naar de volledige tekst van  de beleidsnota (PDF, 121.52 KB)

Pagina laatst gewijzigd op 02 mei 2008.