Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Tewerkstellingscijfer personen met handicap daalt

Datum: 

Cover evaluatieverslag BCAPH 2021De BCAPH maakte pas haar evaluatieverslag voor het jaar 2021 bekend. Daaruit blijkt dat het tewerkstellingscijfer van personen met een handicap binnen de federale overheid op 1,06% ligt, wat een daling van 0,16 procentpunt is ten opzichte van 2020.

De Begeleidingscommissie voor de Aanwerving van Personen met een Handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) werd opgericht bij het koninklijk besluit van 6 oktober 2005. Ze heeft als doel toe te zien op de toepassing van de 3%-doelstelling m.b.t. de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt.

In haar evaluatieverslag voor 2021 maakt de BCAPH vaststellingen, een analyse en aanbevelingen gebaseerd op gegevens uit de federale organisaties over de tewerkstelling van personen met een handicap.

Uit dit verslag komt het volgende naar voor:

  • De tewerkstellingsgraad van erkende personen met een handicap is in 2021 gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor en ligt nu op 1,06%.
  • Er zouden 1.112 bijkomende personen met een handicap moeten worden aangeworven om het wettelijke quotum van 3% te halen.
  • In totaal behaalt slechts één federale organisatie het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap tegenover twee in 2020. Het gaat om de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Deze cijfers maken duidelijk dat er nog meer inspanningen moeten worden geleverd om de inclusie van personen met een handicap binnen het federaal openbaar ambt te stimuleren.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 25 mei 2022.