Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Oproep diversiteitsprojecten 2022: cofinanciering

Datum: 

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) lanceert een nieuwe oproep voor diversiteitsprojecten in 2022.

Het doel is om projecten rond diversiteit en inclusie voor 80% te cofinancieren en zo federale organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van initiatieven op het vlak van culturele diversiteit, gelijke kansen of de aanpassing van werkposten voor medewerkers met een handicap.

Deze projecten kunnen onder andere betrekking hebben op aanpassingen van de (tele)werkpost voor personeelsleden met een handicap, thematische diversiteitsprojecten die zich focussen op een doelgroep of zelfs brede initiatieven op het vlak van inclusie of het kruispuntdenken (bv. opleiding, sensibilisering, betere dienstverlening aan de burger met specifieke noden, enz.).

De FOD BOSA moedigt geïnteresseerde klantenorganisaties aan om een cofinancieringsaanvraag in te dienen om het beschikbare budget van 154.000 euro maximaal te gebruiken (dit is het maximumbedrag ten laste van de FOD BOSA). Eenzelfde organisatie mag verschillende aanvragen indienen.

Het thema van dit jaar is: stappen zetten om federale organisaties inclusiever te maken ten opzichte van hun personeel en de burger.

Om je met de voorbereidingen voor de 2022-editie te ondersteunen vind je hieronder het stappenplan.

Online-infosessie

Je kon niet deelnemen aan de infosessie van 20 januari 2022 ? Je vindt de presentatie  via deze link (PPTX, 830.93 KB).

Projecten indienen

Vul  het deelnameformulier (DOCX, 237.86 KB) in en stuur het met de nodige bijlagen door naar diversity@bosa.fgov.be. Je kan dit doen tot 1 april 2022 om middernacht.

Om de aangevraagde bedragen te verantwoorden, zijn nodig:

  • een ingevuld aanvraagformulier
  • én budgettaire bewijsstukken (offerte of factuur)
  • organisaties die in 2021 cofinanciering ontvingen en in 2022 opnieuw een aanvraag indienen moeten bovendien een nauwkeurige stand van zaken geven van de vordering of de eindevaluatie van het in 2021 gecofinancierd project (factuur, verwezenlijkingen, tevredenheidsenquête, aantal deelnemers met het aantal mannen én vrouwen).
     

Voorbeelden van recente gecofinancierde projecten ter inspiratie:

Pagina laatst gewijzigd op 25 januari 2022.