Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Op de Ministerraad: ziekte zonder attest van 2 naar 3 dagen

Datum: 

De Ministerraad van 24 juni 2022 keurde een koninklijk besluit goed waarbij het koninklijk besluit van 19 november 1998 aangepast wordt rond het ziektebriefje.

Nieuwe bepalingen:

  • het maximum aantal keren dat men kan afwezig zijn voor één dag wegens ziekte zonder attest wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd van twee naar drie keer op jaarbasis
  • daarnaast moet ook het geneeskundig getuigschrift voortaan ingediend worden binnen de ‘twee werkdagen’ in plaats van ‘zo snel mogelijk’.

Stappen vóór de inwerkingtreding

  • vakbondsonderhandelingen
  • advies van de Raad van State
  • handtekening van de Koning
  • publicatie Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 24 juni 2022.