Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Minister De Sutter brengt bezoek aan aangepaste selectiezaal

Datum: 

Minister De Sutter brengt bezoek aan aangepaste selectiezaal

De federale overheid streeft naar een divers personeelsbestand dat een afspiegeling is van de samenleving. Daar horen dus ook mensen met een handicap, ziekte of leerstoornis bij. Alleen is het voor hen niet altijd evident om deel te nemen aan sollicitatietesten. Vandaar dat zij zogenaamde redelijke aanpassingen aan kunnen vragen. De FOD BOSA, die instaat voor de rekrutering bij de federale overheid, beschikt ook over een zaal waar zij, indien nodig, afgezonderd en in optimale omstandigheden selectieproeven kunnen afleggen.

Zaal met aangepast materiaal en software

Vandaag bezocht minister De Sutter, bevoegd voor Ambtenarenzaken, de FOD BOSA om deze zaal te bezichtigen en zo te zien het eraan toegaat. Omdat mensen met een handicap, ziekte of leerstoornis ter ondersteuning soms gebruikmaken van specifiek materiaal of software, ontstond de nood om voor hen een selectiezaal op maat te voorzien. Wie bijvoorbeeld een visuele handicap heeft, kan er onder meer rekenen op een groot scherm of vergrotings- en voorleessoftware, zaken die ook voor dyslectici een hulp kunnen zijn.

De meest aangevraagde redelijke aanpassingen, zoals extra tijd of een rustige ruimte, kunnen weliswaar makkelijk ingewilligd worden. Dat betekent dat heel wat mensen ook in de gewone testzalen terecht kunnen. Alles bij elkaar werden in 2021 aan 1.032 kandidaten redelijke aanpassingen toegekend, op een totaal van 1.602 aanvragen. De slaagkansen van wie gebruikmaakt van dergelijke aanpassingen zijn trouwens even hoog als die bij andere kandidaten.

Grafiek toegekende redelijke aanpassingen

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 18 mei 2022.