Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Indexering van de wedden: vanaf juni 2022

Datum: 

Een man aan een bureau stapelt rijen muntstukken

Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, stijgen de wedden in de publieke sector 2 maanden later met 2%.

In april 2022 werd de spilindex overschreden. Vanaf 1 juni 2022 bedraagt de nieuwe verhogingscoëfficiënt 1,8845. Als gevolg hiervan stijgen de brutomaandwedde en ook alle geïndexeerde toelagen met 2%.

De coëfficiënt wordt op 1 juni 2022 aangepast in de betrokken rubrieken op Fedweb (WeddeberekeningBedragen indexerenTaaltoelageHaard-en standplaatstoelage).

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 12 mei 2022.