Skip to main content

Indexering van de wedden: vanaf juni 2022

Datum: 

Een man aan een bureau stapelt rijen muntstukken

Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, stijgen de wedden in de publieke sector 2 maanden later met 2%.

In april 2022 werd de spilindex overschreden. Vanaf 1 juni 2022 bedraagt de nieuwe verhogingscoëfficiënt 1,8845. Als gevolg hiervan stijgen de brutomaandwedde en ook alle geïndexeerde toelagen met 2%.

De coëfficiënt wordt op 1 juni 2022 aangepast in de betrokken rubrieken op Fedweb (WeddeberekeningBedragen indexerenTaaltoelageHaard-en standplaatstoelage).

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 12 mei 2022.