Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

In het staatsblad: strategische plannen vervangen de bestuursovereenkomsten

Datum: 

Het koninklijk besluit van 21 december dat de regeling rond de bestuursovereenkomsten wijzigt, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2022. Dit besluit vervangt de meerjarige bestuursovereenkomsten en de jaarlijkse bestuursplannen door een systeem van strategische plannen voor de legislatuur en jaarlijkse operationele plannen.  

Het strategisch plan leidt tot een vervanging van een klassieke gezagsverhouding tussen politieke instanties en openbare dienst door een verhouding waarbij meer wordt ingezet op de principes van een partnership en dit gebaseerd op onderling overeengekomen doelstellingen, weliswaar zonder daarbij afbreuk te doen aan het voorrangsprincipe van de politiek. 

Het strategisch plan omvat:  

 • een lange-termijn-strategie die de legislatuur overstijgt  
 • de te volgen strategie voor de legislatuur 
 • een communicatieplan 
 • het meerjarig middelenschema  
 • de wederzijdse verbintenissen om gunstige voorwaarden te scheppen met het oog op de correcte uitvoering van de strategieën en de bijhorende doelstellingen 
 • de toewijzing van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van elke geformuleerde doelstelling aan een houder van een managementfunctie of een houder van een staffunctie 
 • de transversale doelstellingen die uitvoering geven aan het transversaal beleid.  

Het operationeel plan omvat: 

 • de SMART-omschrijving (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsgebonden) van de operationele doelstellingen en de middelen die hiervoor worden aangewend 
 • de beknopte omschrijving van de processen, projecten, en acties/initiatieven die uitvoering geven aan deze operationele doelstellingen met bijhorende indicatoren en de toewijzing van de verantwoordelijkheid 
 • KPI's in verband met transversale doelstellingen. 

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) biedt de openbare diensten vrijblijvend ondersteuning bij:  

 • het overleg tijdens het redactieproces van hun strategisch plan en operationele plannen 
 • de organisatie van hun rapportering naar de bevoegde ministers en/of staatssecretarissen  
 • het gebruik van relevante instrumenten, ontwikkeld in co-creatie met de klanten van de FOD BOSA. 

De FOD BOSA is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het communicatieplan (intern en extern) rond het strategisch plan en zal, in samenwerking met het College van voorzitters, een methodologische evaluatie uitvoeren van de strategische plannen van de FOD’s en POD’s.  

Het KB voorziet dat het regime van de strategische en operationele plannen in werking treedt op 1 maart 2022. 

Meer info 

 

Pagina laatst gewijzigd op 24 februari 2022.