Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

In het staatsblad: nieuw evaluatiesysteem Symfonie

Datum: 

Afbeelding van 'Symphnonie', het nieuwe evaluatiesysteem voor federale ambtenaren. De afbeelding toont een cirkel met in het midden pictogrammen van mensen die in verband worden gebracht en die elke een tekstballon hebben.. Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2022 dat voorziet in een reglementair kader voor het nieuwe evaluatiesysteem voor federale ambtenaren, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2022. Het gaat retroactief in vanaf 1 januari 2022. 

Dit vereenvoudigde systeem legt de focus op: 

 • de dialoog 
 • het geven van feedback 
 • situaties die op duurzame wijze opgevolgd moeten worden 
 • de groei van medewerkers 
 • een proces waarbij medewerkers hun competenties kunnen ontdekken, versterken en ontwikkelen 
 • wendbaar beheer van organisaties en continue aandacht voor de ontwikkeling van competenties binnen de overheidsorganisaties. 

Het nieuwe evaluatiesysteem: 

 • omvat een één jaar durende cyclus 
 • heeft geen link meer met de geldelijke loopbaan 
 • staat voor een begeleiding op maat van de medewerkers, met het oog op de ontwikkeling van hun carrière 
 • geeft een reglementaire basis aan het principe van remediëring van medewerkers 
 • stapt af van het systeem waarbij afwezigheden in kalenderdagen worden bijgehouden, wat zou kunnen leiden tot een beoordeling ‘voldoet aan de verwachtingen’, ten gunste van een positief systeem dat ervan uitgaat dat, bij gebrek aan gemotiveerde tegenbevindingen, het bereiken van de geplande doelstellingen iets is dat volstaat om de volgende evaluatiecyclus in te leiden. 
 • behoudt enkel de vermelding ‘onvoldoende’. 

Meer info: 

 • het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2022 
 • de rubriek ‘evaluatie’ op Fedweb, die volop geüpdatet wordt 
 • de geconsolideerde wetgeving die binnenkort beschikbaar is 
 • het Koninklijk Besluit van 14 januari wijzigt deze wetegeving: 
  • het Koninklijk Besluit  van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel (art 33, 37, 75§3) 
  • het Koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel (art 29/31/31bis) 
  • het Koninklijk besluit tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van rijksambtenaar door overplaatsing (art 8 et 14) 
  • het Koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt (art 51) 
  • het Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt (art 2,17°, 20,21,22,22/1,26,42,43,44,45,46,46/1,47,53,58/1,58/2,59) 
  • het Koninklijk besluit betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan (art 3,°5) 
  • het Koninklijk besluit van 26 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden die de rechterlijke macht terzijde staan en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van van rijksambtenaar door overplaatsing (Art 13) 
  • het Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt (art 35)
 • Bekijk ook de video van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter over het nieuwe evaluatiesysteem 'Symfonie':

 

Pagina laatst gewijzigd op 23 maart 2022.