Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Federaal personeel: risicomonitoring december 2021

Datum: 

De Ministerraad van vrijdag 29 april 2022 heeft kennis genomen van het rapport met de resultaten van de risicomonitoring (het risico op overschrijding van de personeelskredieten) op basis van de gegevens van december 2021, overeenkomstig omzendbrief nr. 701.

Het betreft:

De resultaten van de risicomonitoring van de personeelskredieten op basis van de gegevens van december 2021 zijn beschikbaar naargelang de groepen gedefinieerd in de omzendbrief nr 701:

 • Groep 1 - de enveloppes primaire uitgaven van de FOD’s en POD’s
  (berekend op basis van het Platform SEPP door het DG Rekrutering & Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning)
 • Groep 2 - de administratieve openbare instellingen en de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
  (berekend door het DG Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning)
 • Groep 3 - de openbare instellingen voor sociale zekerheid
  (berekend door de OISZ)
 • Groep 4 - de Federale politie
  (berekend door Politie)
 • Groep 5 - Defensie
  (berekend door Defensie)

Communicatie van de rapporten

De nota voor de Ministerraad en het verslag over de risicomonitoring worden meegedeeld aan de Ministerraad

 • het College van voorzitters van de federale en programmatorische overheidsdiensten
 • het College van de openbare instellingen van sociale zekerheid
 • het uitgebreid College van de instellingen van openbaar nut
 • de Korpschef van de Inspectie van Financiën
 • de Commissaris-generaal van de Federale Politie
 • de Chef van Defensie

 

Het rapport met het detail van de indicatoren voor elke entiteit wordt aan de regeringsleden meegedeeld op eenvoudige aanvraag bij de Task Force Risk Monitoring van het personeel
tf_pers_monitoring@bosa.fgov.be        

 

Pagina laatst gewijzigd op 04 mei 2022.