Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Cofinanciering telewerkposten federale ambtenaren met een handicap

Datum: 

In 2021 stelt de federale regering, op initiatief van de minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter, bijkomend een éénmalig budget ter beschikking voor de aanpassing van de telewerkposten van federale ambtenaren met een handicap.

Deze maatregel voorzag in financiële steun aan de federale overheid voor de aankoop van materiaal, software en apparatuur om de thuiswerksituatie van personeelsleden met een handicap aan te passen.

De financiële tussenkomst gebeurde in de vorm van cofinanciering door de FOD BOSA, tot 80% van de aankoopprijs van de hardware, uitrusting en software die binnen het toepassingsgebied van de nota van de Ministerraad van 12 februari vielen.

10 organisaties: FAVV, FOD Beleid en Ondersteuning, RIZIV, RSVZ, RVA, Federale Pensioendienst, FOD Buitenlandse Zaken, FOD Economie, FOD Financiën en FOD Volksgezondheid dienden 127 aanvragen tot cofinanciering in. Ze werden goedgekeurd voor een totaal budget van 93.582,04 euro. Zo kon aan deze organisaties een medefinanciering van 80% worden toegekend voor een totaalbedrag van 74.865,63 euro.

Concreet werden 78 ambtenaren met een handicap onder meer voorzien van telewerkmateriaal waaronder ergonomische bureaustoelen, lampen met een specifieke lichtsterkte, aangepaste schermen en klavieren, software voor ondertiteling en smartphones met spraakweergave.

We vonden het fijn dat verschillende organisaties van deze unieke gelegenheid gebruik konden maken om te streven naar inclusie en volledige deelname van personeel met een handicap. We moedigen hen aan dit in 2022 te blijven doen en de regelingen voor werkposten en telewerken in hun gewone hr-processen te integreren.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 07 februari 2022.