Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Zorgouderschap: wijzigingen afwezigheden federale ambtenaren

Datum: 

Het koninklijk besluit van 27 juni 2021 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de verloven en afwezigheden toegestaan aan federale ambtenaren in het kader van het zorgouderschap is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2021. 

Door dit koninklijk besluit wordt onder andere

  • voor adoptieverlof
    • voor de toekenning, de leeftijdsgrens voor het adoptiekind verhoogd van 10 naar 18 jaar
    • een groeipad voorzien om het aantal weken verlof geleidelijk te laten toenemen
  • een pleegouderverlof (maximum 6 weken) voorzien bij langdurige pleegzorg van een kind in het gezin van een personeelslid geïnspireerd op de regeling voor werknemers (wet van 3 juli 1978) en met hetzelfde groeipad als voor het adoptieverlof. Het reeds bestaande pleegzorgverlof blijft ook behouden.
  • voorgesteld om de definitie van ‘pleegkind’ en ‘kind met een handicap’ voor alle verlofstelsels binnen het verlofbesluit gelijk te schakelen
  • de impact geregeld van het geboorteverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof en pleegouderverlof op de vakantierechten en de geldelijke anciënniteit.

Inwerkingtreding

Dit koninklijk besluit treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2021.

Impact op de regelgeving

Volgende documenten/pagina’s werden aangepast op Fedweb: 

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 23 juli 2021.