Skip to main content

Ziekteverzuim 2019: cijfers en conclusie, één jaar voor de crisis

Datum: 

Medex, belast met de controle van het ziekteverzuim onder de federale ambtenaren, publiceert jaarlijks een studie over het federale ziekteverzuim.

Uit de studie 2019 blijkt dat:

  • het verzuimpercentage zo goed als hetzelfde blijft: 6,57 % in 2019, ten opzichte van 6,58% in 2018
  • 1/3 van de federale ambtenaren nooit ziek was
  • ambtenaren gemiddeld minder vaak en minder lang afwezig zijn dan werknemers in de privésector
  • stressgerelateerde, psychische en locomotorische aandoeningen belangrijkste medische oorzaken voor verzuim zijn
  • dat 90% van de gecontroleerde afwezigheden medisch gerechtvaardigd is
  • er meer werkhervatting is na langdurige ziekteafwezigheid.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 07 april 2021.