Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Update - Coronacrisis: aanpassing telewerk, elektronische registratie en terugkeermomenten

Datum: 

Het koninklijk besluit dat het koninklijk besluit wijzigt van 28 oktober 2021 met de maatregelen om de coronapandemie te voorkomen of te beperken is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 november 2021. Ondertussen is er op 27 november 2021 een nieuw koninklijk besluit gepubliceerd dat nog wijzigingen aanbrengt. De data in dit nieuwsbericht werden aangepast.

Belangrijkste maatregelen

Telewerk

Telewerk is verplicht tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie.

De werkgever bezorgt de personeelsleden die niet kunnen telewerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van de aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt.

Registratie

De werkgever registreert maandelijks, via het elektronische registratiesysteem (beschikbaar vanaf 24/11) van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, per vestigingseenheid het totale aantal personen dat er werkt en het aantal personen dat niet kan telewerken.

 • De aangifte voor de periode van 22 november 2021 tot en met 31 december 2021 heeft betrekking op de situatie op de derde werkdag volgend op de inwerkingtreding van dit besluit en moet uiterlijk worden ingediend op 30 november 2021.
 • De volgende aangiften hebben betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand en moeten uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand. Als het totale aantal personen dat in de vestigingseenheid werkt en het aantal personen dat niet kan telewerken, niet is gewijzigd sinds de laatste aangifte, moet de werkgever geen nieuwe aangifte doen.

Terugkeermomenten

Terugkeermomenten mogen ingepland worden. De veiligheidsmaatregelen moeten dan opgevolgd worden en het mag in volgend ritme gebeuren:

 • Tot en met 19 december 2021:
  • maximum één dag per week per persoon
  • maximum 20% van de personen voor wie telewerk verplicht is mag per dag tegelijk aanwezig zijn per vestigingseenheid
 • Vanaf 20 december 2021:
  • maximum twee dagen per week per persoon
  • maximum 40% van de personen voor wie telewerk verplicht is mag per dag tegelijk aanwezig zijn per vestigingseenheid

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 29 november 2021.