Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Tewerkstellingscijfer personen met handicap blijft onveranderd

Datum: 

De BCAPH maakte pas haar evaluatieverslag voor het jaar 2020 bekend. Daaruit blijkt dat het tewerkstellingscijfer van personen met een handicap binnen de federale overheid op 1,22 % ligt, hetzelfde percentage als in 2019. 

De Begeleidingscommissie voor de Aanwerving van Personen met een Handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) werd opgericht bij het koninklijk besluit van 6 oktober 2005. Ze heeft als doel toe te zien op de toepassing van de 3%-doelstelling m.b.t. de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt. 

In haar evaluatieverslag voor 2020 maakt de BCAPH vaststellingen, een analyse en aanbevelingen gebaseerd op gegevens uit de federale organisaties over de tewerkstelling van personen met een handicap. 

Hieruit blijkt dat:

  • de tewerkstellingsgraad van erkende personen met een handicap in 2020 gelijk was aan die van het jaar daarvoor: nog steeds ligt ze op 1,22%
  • van alle medewerkers met een handicap 44,57% ouder is dan 55, tegenover 28,39% binnen het totale personeelsbestand
  • in totaal twee federale organisaties het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap behalen of overschrijden, tegenover drie in 2019.  

Deze cijfers maken duidelijk dat er nog meer inspanningen moeten worden geleverd om de inclusie van personen met een handicap binnen het federaal openbaar ambt te stimuleren.

Meer info 

Pagina laatst gewijzigd op 08 oktober 2021.