Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Studie Medex: impact van de COVID-19-crisis op de ambtenaren in 2020

Datum: 

Medex logo

Een studie van Medex analyseert de gevolgen van de COVID-19-crisis voor de ambtenaren in 2020. Aangezien de pandemie nog steeds actueel is, levert de studie interessante - voorlopige  - resultaten en conclusies op.

Ambtenaren minder vaak ziek

Tijdens de coronapandemie in 2020 is het ziekteverzuim van de federale ambtenaren gedaald (van 6,58 % naar 6,23 %), terwijl Securex (werknemers in de privésector ) een status quo vaststelde (7,32 %).

Het aantal afwezigheden wegens ziekenhuisopname is gedaald en ook het aantal ambtenaren dat afwezig was wegens kanker, nam af.

Medex controles sterk gedaald

Terwijl tijdens voorgaande jaren gemiddeld 3.400 controles per maand werden uitgevoerd, waren er dat in 2020 uiteindelijk slechts 950. Er werden dus 72 % minder controles uitgevoerd in vergelijking met 2019, dit vanwege de lockdown.

Werkhervatting na langdurige ziekteafwezigheid, verminderde prestaties en vervroegde pensionering gestegen

Na een lichte daling in 2019 is het aantal aanvragen, om het werk na een langdurige ziekteafwezigheid te hervatten met verminderde prestaties, gestegen.

2020 is ook het eerste jaar dat er bijna evenveel langdurende als kortdurende verminderde prestaties werden aangevraagd.

In 2020 heeft Medex ten opzichte van 2019 ongeveer evenveel aanvragen voor een vervroegde pensionering wegens ernstige en langdurige ziekte ontvangen: 9.132 tegenover 9.284.

Minder arbeidsongevallen

Met 33.812 aangiftes registreerde Medex ongeveer een kwart minder arbeidsongevallen dan gemiddeld in de afgelopen jaren. Veel medewerkers schakelden tijdens de pandemie over op telewerk. De proportie ongevallen op het werk of op de weg naar het werk bleef stabiel: 78% en 22 %.

Hoewel een daling van de proportie ongevallen op de weg naar het werk verwacht werd, werd dit niet waargenomen. De toename van telewerk leidde wel tot een aantal nieuwe ongevalssituaties, voornamelijk door onaangepast werkmateriaal zoals bv. struikelen over kabels.

COVID-19 als beroepsziekte

Sinds het koninklijk besluit van 26 juni 2020 wordt de ziekte COVID-19 aan de Belgische lijst van beroepsziekten toegevoegd. Op 1 mei 2021 zijn 272 aanvragen voor erkenning met betrekking tot COVID-19 ingediend.

Data-uitwisseling met Sciensano

Sinds 2009 wisselt Medex op een geanonimiseerde wijze gegevens uit met Sciensano. De data-uitwisseling werd uitgebreid en geïntensifieerd tijdens de pandemie. Zo kon Sciensano de pandemie beter voorspellen en opvolgen;-. 

Impact op de werking van Medex 

Ten slotte heeft de pandemie ook een directe impact gehad op de werking van Medex. De gezondheidsmaatregelen in verband met COVID-19 en de lockdown hebben ertoe geleid dat Medex haar activiteiten moest verminderen, opschorten en reorganiseren.

Dit onder meer voor de controles op de ziekteafwezigheden, onderzoeken in het kader van de pensioencommissie en verminderde prestaties, onderzoeken in het kader van een arbeidsongeval en medische keuringen met het oog op verkeersveiligheid (chauffeurs, schippers en piloten).

Voor bepaalde medische expertises werden oplossingen gevonden naargelang de urgentie, de beschikbaarheid van de betrokkenen en de beschikbare medische gegevens.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 23 september 2021.