Skip to main content

Overheidsopdrachten: duurzaam kantoormeubilair en juridisch advies

Datum: 

De ministerraad gaat akkoord met het opstarten van twee overheidsopdrachten gecoördineerd door de FOD BOSA.

Het betreft:

  • een vierjarige raamovereenkomst voor de levering van kantoormeubilair dat op duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier is ontworpen. De Federale Opdrachtencentrale (FOR) van de FOD BOSA treedt op als aankoopcentrale en de opdracht verloopt via een openbare procedure
  • een vierjarige raamovereenkomst voor de uitvoering van opdrachten voor juridisch advies, juridische bijstand of juridische informatie. De opdracht verloopt via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

Meer info:

Pagina laatst gewijzigd op 19 juli 2021.