Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Ministerraad: uitzendarbeid

Datum: 

De Ministerraad 16 juli 2021 keurde de gunning van de raamovereenkomst van de FOD Beleid en Ondersteuning voor uitzendarbeid goed. Het voorstel voor een overheidsopdracht gaat over de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten bij de federale overheid. 

Deze opdracht volgt op de publicatie van het KB van 7 december 2018 inzake de toepassing van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. 

Meer info 

Pagina laatst gewijzigd op 26 augustus 2021.