Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Ministerraad: strategische plannen, partnerverhouding en responsabilisering

Datum: 

De Ministerraad van 15 oktober 2021 nam akte van het standpunt van het Comité B over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de FOD’s en POD’s en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de FOD’s en POD’s. 

Het ontwerp-KB streeft volgende doelstellingen na: 

  1. een partnerverhouding uitbouwen tussen de politieke overheid en de leidinggevenden van de FOD’s en POD’s, gebaseerd op het onderhandelen en vastleggen van wederzijdse verbintenissen en afspraken over de te volgen strategie en de te realiseren doelstellingen en over de daarvoor noodzakelijke middelen  
  2. het vergroten van de responsabilisering en de autonomie van de leidinggevenden voor het beheer van deze diensten  
  3. een vereenvoudiging invoeren door de meerjarige bestuursovereenkomsten en de jaarlijkse bestuursplannen te vervangen door:
    • een meer flexibel systeem van strategische plannen voor de legislatuur
    • en jaarlijkse operationele plannen

Stappen vóór de inwerkingtreding: 

  • Advies van de Raad van State

  • Handtekening van de Koning

  • Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad 

Pagina laatst gewijzigd op 20 oktober 2021.