Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 690 bis van 24 juni 2021: risicomonitoring mei 2021

Datum: 

De omzendbrief nr. 690 bis van 24 juni 2021 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2021. Deze omzendbrief wijzigt de omzendbrief nr. 690 over de risicomonitoring die op 29 januari 2021 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.

De omzendbrief nr. 690 bis schetst het kader van de risicomonitoring op overschrijding van de personeelskredieten voor de federale diensten in 2021 en 2022, en publiceert de vastleggingslimieten voor 2021 en 2022.

De omzendbrief nr. 690 bis werkt de vastleggingslimieten 2021 en 2022 bij uit de tabel in de bijlage aan de omzendbrief nr. 690 van 29 januari 2021. De aanpassing integreert de beslissingen van de Ministerraad van 2 april 2021 van de begrotingscontrole (punt 37).

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 02 juli 2021.